UFABETWIN666

โปรตีน เป็นสารรวมตัวกันอินทรีย์

โปรตีน ซึ่งเป็นพอลิเมอร์สายยาวของกรดแอมิโน (amino acid) ในด้านโภชนาการ โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน คือโปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 แคลอรี (calorie)โปรตีนเป็นองค์ประกอบของร่างกาย ที่มีปริมาณมากเป็นชั้นเชิงสองรองจากน้ำ โดยเป็นองค์ประกอบฐานรากของเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตทุกประเภท อย่างเช่น เอนไซม์ (enzyme) ฮอร์โมน ซึ่งห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดต่อการจัดการงานและการดำรงชีวิต มีความหมายต่อการเจริญเติบโตและการเสริมสร้างเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอของสัตว์ เมื่อรับประทานอาหารที่มีโปรตีน ร่างกายจะย่อยสลายโปรตีนได้เป็นกรดแอมิโนและ

 

โปรตีน

กรดแอมิโนที่ร่างกายได้รับจากอาหารจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้สังเคราะห์ โปรตีนทดแทน โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ขึ้นใหม่ตามที่ร่างกายต้องการ เช่น สร้างกล้ามเนื้อ โครงกระดูก
สังเคราะห์สารอื่น อย่างเช่น เป็นสารตั้งต้นของการสร้างและจัดทำขึ้นสารส่งข้อตกลงณประสาท (Neurotransmitter) สังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซิน (thyroxine) และเอนไซม์ เป็นต้นเป็นสารตั้งต้นหรือตัวกลางสำหรับในการสังเคราะห์กรดแอมิโนจำพวกอื่น ๆ

ช่วยเพิ่มเติมอีกการรวบรวมไกลโคเจน (glycogenesis) และไขมันสร้างน้ำตาลกลูโคสในยามที่ร่างกายขาดแคลนน้ำตาลกลูโคส (gluconeogenesis)ให้พลังงานแก่ร่างกาย เมื่อร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตและไขมันโปรตีน คือสารอาหารที่แถมยังมี

กรดอะมิโนจำเป็นเพื่อร่างกาย มีบทบาทสร้างความแข็งแรงและช่วยในลักษณะ โปรตีน การทำงานของกระชมก กล้ามเนื้อ และผิวหนัง แม้ร่างกายของมนุษย์จะสามารถสร้างกรดอะมิโนได้เอง 9 ประเภท แต่ก็ยังขาดไม่ได้จึงควรได้รับกรดอะมิโนอีก 11 ชนิดเติมอีกจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ สินค้าจากสัตว์ ถั่วชนิดต่าง ๆ รวมถึงข้าวและธัญพืช ซึ่งแถมยังมีกรดอะมิโนห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

โปรตีนคนจำนวนไม่น้อยคงสงสัยว่าโปรตีนจากสัตว์

และโปรตีนจากพืชสามารถทดแทนกันได้หรือเปล่า โปรตีนจากทั้ง 2 แหล่งนี้มี โปรตีนอาหารเสริม ความต่างกัน โปรตีนจากสัตว์หรือสินค้าจากสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น นมและไข่นั้นเป็นโปรตีนบริบูรณ์ ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน ในเวลาที่โปรตีนจากพืชจำนวนมากเป็นโปรตีนไม่บริบูรณ์ คนที่หลีกเลี่ยงการรับประทานโปรตีนจากสัตว์จำเป็นต้องรับประทานถั่ว ธัญพืช ผักและผลไม้ให้หลากหลายในเป็นกิจวัตร เพื่อได้รับกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการครบถ้วน หรือคัดเลือกรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนเป็นหลัก

ความสำคัญของโปรตีนส่วนประกอบสำคัญในทุก ๆ เซลล์ของร่างกาย ทั้งกระชมก กระชมกอ่อน กล้ามเนื้อ ผิวหนัง เลือด หรือแม้กระทั้งเส้นผมและเล็บเจือขึ้นด้วยโปรตีนเป็นหลัก ส่วนในด้านรูปแบบการทำงานของร่างกายนั้นโปรตีนมีบทบาทสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ อีกทั้งที่ช่วยสังเคราะห์เอนไซม์ ฮอร์โมน และสารเคมีต่าง ๆ คงจะความสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งหน้าที่ที่สำคัญอย่างการสร้างและจัดทำ

ขึ้นสารภูมิต้านทานเพื่อที่จะต่อต้านการติดเชื้อ การแข็งตัวของเลือด และการก่อตัวของแผลเป็นโปรตีนโปรตีน (Protein) คือ สารที่มีความห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภท แต่หากจะกล่าวให้ถูกต้องแล้วสิ่งที่ร่างกายควรจะเป็นนั้นไม่ใช่โปรตีนครับผม แต่เป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของโปรตีนต่างหากละครับผม ! โดยกรดอะมิโนจะรวมตัวเข้ากันกับไนโตรเจนแล้วกำเนิดเป็นโปรตีนที่มากมายเป็นพันกว่าประเภท ไม่เฉพาะแต่เป็นหน่วยเล็ก ๆ ที่เจือกันจนเป็นโปรตีน

โดยโครงสร้างของโปรตีนจะจำแนกออกเป็น 2 หมู่ นั่นก็คือโปรตีนบริบูรณ์และ โปรตีน โปร ตีนไม่บริบูรณ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าหมวดหมู่มันจะประสมขึ้นมาด้วยกรดอะมิโนชุดเดียวกันทั้ง 23 ประเภทหรือ 20 ประเภทก็ตาม แต่เหล่านี้ก็จะมีหน้าที่และการจัดการงานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละส่วนของร่างกาย

โปรตีนสมบูรณ์ จะเป็นแหล่งที่มีกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง 8 ประเภท ใน อัตราส่วนที่สมควรเพื่อจะใช้เพื่อการสร้างเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งพบได้ในอาหารที่มีต้นเกิดมาจากสัตว์เป็นพื้น ตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ นม ชีส และกว้างขวาง อาหารทะเลด้วย

โปรตีนไม่สมบูรณ์ จะขาดกรดอะมิโนจำเป็นบางจำพวก ซึ่งร่างกายไม่อาจจะเอามาใช้ได้อย่างมีคุณภาพได้หากรับประทานเดี่ยว ๆ แต่อย่างไรก็ดีถ้านำมารับประทานเข้าร่วมกับโปรตีนจากสัตว์แม้เพียงนิดหน่อย ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นโปรตีนสมบูรณ์ได้เช่นกัน

ซึ่งพบมากในเมล็ดธัญพืช ถั่วชนิดต่าง ๆโปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารหลักที่จำเป็นมากต่อร่างกาย มีบทบาทให้พลังงาน ช่วยสร้างการเจริญโตขึ้น และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โปรตีนและก็มีกรดอะมิโนหลายๆจำพวก ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกล้ามเนื้อ

เนื้อเยื่อ กระดูก ผิวหนัง และอวัยวะต่างๆ เมื่อพวกเราทานอาหาร ที่ มีโปรตีน ร่างกายจะย่อยออกมาในภาพของกรดอะมิโน ส่งไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ก่อนจะแปลงภาพกลับไปเป็นโปรตีนสะสมอยู่ด้านในอวัยวะเหล่านั้น คอยเสริม สร้าง และ ซ่อม แซม ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีพลัง แต่หากเราทานโปรตีนไม่พอเพียง ร่างกายก็จะไปดึงโปรตีนที่เก็บไว้ออกมาใช้ ซึ่งชั่วร้ายต่อสุขรูปในระยะยาว

แหล่งของโปรตีนในอาหาร

ข้อตกลงณเตือนร่างกายขาดโปรตีนคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากโปรตีนชาวออฟฟิศ โปรตีน คนใดกันแน่ที่มีลักษณะอาการเหล่านี้ ส่วนหนึ่งคงจะเกิดขึ้นจากการทานโปรตีนน้อยเกินไปไร้เรี่ยวแรง มีสาเหตุมาจากร่างกายขาดโปรตีนที่จะนำไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำให้ทราบสึกไร้แรง และเหนื่อยง่ายหิวตลอดช่วงเวลา กินมากแค่ไหนก็ไม่อิ่ม เพราะว่าร่างกายขาดโปรตีนที่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือรักษาชั้นน้ำตาลในเลือด ถ้าทานโปรตีนเล็กน้อย ลำดับน้ำตาลไม่อาจจะที่ ร่างกายจะรับรู้ต้องการน้ำตาลมากขึ้น นำมาซึ่งการทำให้หิวและอยากกินของหวานตลอดเวลา

ป่วยง่ายแต่ขาดหายยาก อย่างที่กล่าวว่าโปรตีนเป็นตัวช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อีกทั้งที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ถ้าขาดโปรตีนก็จะมีผลให้ร่างกายอ่อนแอลง ป่วยง่ายมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั้งการเป็นแผลหรือเจ็บปวดกล้ามเนื้อแล้วขาดหายช้า ส่วนหนึ่งส่วนใดก็เกิดจากการขาดโปรตีนเช่นกัน

ผมร่วง โปรตีนช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับรากผม หากร่างกาย ได้ รับ โปร ตีน ไม่ พอ เพียง ก็จะมีผลให้รากผมไม่แข็งแรงและผมหลุดร่วงง่ายมากยิ่งขึ้นผิวแห้งกร้านค้า หน้าแก่ก่อนวัย โปรตีนมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง แต่หากร่างกายได้รับโปรตีน ไม่ เพียงพอก็จะมีผลให้กำเนิดริ้วรอยได้ไม่ยาก ผิวไม่กระชับ หย่อนยาน และดูไม่สดใส

บวมน้ำ ตัวบวมน้ำนอกนั้นดื่มน้ำเล็กน้อยแล้ว ยังมีต้นเหตุมาจากร่างกายขาดโปรตีนอีกต่างหาก สำหรับการประเมินคุณภาพโปรตีน ใช้เคล็ดลับ Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score โดยดูจากค่า amino acid score ซึ่งเป็นค่าเปรียบจำนวนกรดcอมิโนในอาหารกับกรดแอมิโนจากโปรตีนเท้าความ อัตราส่วนของกรดแอมิโนห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดจำพวกใดมีคุณค่าเล็กน้อยที่สุด ตัวเลขนั้นคือ amino acid score ของอาหารนั้น และเรียกกรดแอมิโนที่มีค่าน้อยที่สุดว่า กรดแอมิโนจำกัด (limiting amino acid)

พืชสังเคราะห์โปรตีนได้จากไนโตรเจน ส่วนคนและสัตว์ระดับค่อน ข้าง สูง อาศัยกรดแอมิโนที่ได้รับจากอาหาร แหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีและสำคัญของผู้คนและสัตว์ อาทิเช่น เนื้อสัตว์ (meat) น้ำนม (milk) ไข่ (egg) ถั่ว (legume) อย่า งเช่น ถั่ว เหลือง เมล็ดธัญพืช (cereal grain) ยิ่งไปกว่านั้นนี้ จุลินทรีย์ ดังเช่นว่า ยีสต์ สาหร่าย เห็ด หนอน แมลงที่กินได้ก็เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดี

โปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่ร่างกายควรจะเป็นในจำนวน มาก ใน ประจำวันเหมือนกันกับไขมันและคาร์โบไฮเดรต ส่วนวิตามินและแร่ธาตุนั้นเป็นสารอาหารรองมีความต้องการเพียงปริมาณน้อยต่อวัน นอกจากนี้นี้ โปรตีนยังผิดแผกจาก

สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันตรงที่ร่างกายของผู้คนจะไม่อาจจะเก็บ โปรตีน รวบรวมโปรตีนไว้ใช้ในต่อมาได้อย่างคาร์โบไฮเดรตและไขมัน การได้รับสารอาหารโปรตีนอย่างครบถ้วนในประจำวันหยิบเป็นเรื่องสำคัญทีเดียว

ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายควรจะเป็นต่อวันปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวันนั้นขึ้นกับอายุ เพศ สุขรูป น้ำหนัก พฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและกิจกรรมที่ทำในรายวัน ซึ่งเป็นตัวเฉพาะเจาะจงว่าในประจำวันควรได้รับพลังงานกี่แคลอรี่ หญิงสุขรูปดีโดยธรรมดาจะควรจะเป็นโปรตีนอย่างน้อยวันละ 50 กรัม ส่วนเพศชายราวๆ 60 กรัม แต่ถ้ารับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงก็คงจะได้รับปริมาณมากกว่านั้น ทั้งนี้ คนที่มีข้อขัดแย้งสุขภาเผชิญางประการ อาทิเช่น ผู้ป่วยโรคไต อาจควรจะเป็นโปรตีนในจำนวนที่แตกต่างจากปกติ

welcometoelysium

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...